NAPOJE SPIRYTUSOWE I ALKOHOLOWE

Aktualności

Sektor napojów spirytusowych i alkoholowych jest bardzo szczegółowo regulowanym obszarem prawa żywnościowego. Większość poszczególnych kategorii napojów alkoholowych posiada własne szczególne regulacje. Mowa jest tu przede wszystkim o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz.U. L 130/1 z 17.5.2019 ze zm.) oraz o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347/671 z 20.12.2013 ze zm.), które ustanawiają odpowiednio szczegółowe wymogi dla różnych kategorii napojów spirytusowych (m.in. wódka, whisky, brandy, likier) i produktów winiarskich (np. wino, wino musujące). Ponadto istnieją regulacje dla takich produktów jak np. miody pitne czy wina aromatyzowane.

Szczególnie problematyczne jest stosowanie obowiązujących przepisów do znakowania niskoalkoholowych i bezalkoholowych odpowiedników napojów alkoholowych. Kwestią jest np. czy można używać nazwy „wódka bezalkoholowa”. Dużym wyzwaniem dla branży jest zamieszczanie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej (co jest na razie dobrowolne w odniesieniu do produktów z zawartością powyżej 1,2% alk. objętościowo, aczkolwiek w niedalekiej przyszłości zapewne ulegnie to zmianie).

Centrum Prawa Żywnościowego od lat wspiera branżę alkoholową (od producentów rzemieślniczych po międzynarodowe koncerny) w ocenie produktów, składników, przygotowaniu etykiet czy występując przed sądami i organami. Dzielimy się także naszą wiedzą z tym zakresem w formie artykułów i komentarzy.

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów i eksporterów. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.