Biuletyn

Foodlaw365 System aktualizacji wiedzy o prawie żywnościowym i produktowym

Biuletyn FoodLaw365 jest elektroniczną wersją Biuletynu wydawanego przez Centrum Prawa Żywnościowego co miesiąc od 2013 roku.

Jest to jedyne w Polsce przygotowywane przez prawników praktyków dedykowane narzędzie pozwalające użytkownikom branżowym na bieżące śledzenie zmian polskiego i europejskiego prawa żywnościowego i produktowego – nie tylko w postaci aktów prawnych, ale także projektów legislacyjnych, orzecznictwa sadów i decyzji organów administracji.

ZAWARTOŚĆ BIULETYNU FOODLAW365

Zmiany w polskim i europejskim prawie żywnościowym
Orzecznictwo sądów polskich i europejskich
Istotne stanowiska organów kontroli żywności
Monitoring prac legislacyjnych
Analizę ryzyka zafałszowania surowców (zgodna z wymogami BRC)
Opcjonalne moduły zagraniczne oraz prawa ochrony środowiska

CZEGO DOTYCZY BIULETYN? ANALIZOWANE OBSZARY

Normy dotyczace składu
Normy handlowe
Ogólne
Dodatki
Zatwierdzone dodatki
Substancje pomocnicze w przetwórstwie
Substancje zanieczyszczajace
Pestycydy
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałosci
Maximum Residue Levels
Produkty biobójcze
Ogólne
Nowa żywność
Klonowanie
Żywność ekologiczna
Przywóz produktów ekologicznych
GMO
Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza
Ogólne
Opakowania
Określone materiały i substancje
Dobra Praktyka Produkcyjna
Ogólne
Obowiązkowe elementy znakowania
Oświadczenia żywieniowe
Oświadczenia zdrowotne
Oświadczenia marketingowe
Wzbogacanie żywności
Znakowanie produktów ekologicznych
Znakowanie produktów GMO
Znakowanie dotyczące recyklingu
Żywność nieopakowana
Ogólne
Kontrole odpadów
Przepisy dotyczące odpadów opakowaniowych
Odpowiedzialność producenta
Recykling
Ogólne
Żywność pochodzenia zwierzęcego
Żywność pochodzenia niezwierzęcego
Produkty złożone
Polityka handlowa
Polityka celna
Transport
Cła
Ogólne
Dobrostan zwierząt hodowlanych
Żywienie zwierząt i pasze
Metody pobierania próbek i wykonywania analiz
Zatwierdzanie i rejestracja zakładów
Kontrole weterynaryjne
Choroby odzwierzęce
Ogólne
Kontrole higieny
Żywność pochodzenia zwierzęcego
Napromieniowanie żywności
Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
Identyfikowalność
Fałszowanie żywności
Pobieranie próbek i wykonywanie analiz
Wycofywanie z obrotu i odzyskiwanie
Ogólne
Kryteria bezpieczeństwa żywności
Kryteria higieny procesu
Pobieranie próbek i przeprowadzanie badan
Bakterie
Pasożyty
Wirusy
Ogólne

bądź na bieżąco POZNAJ WIEDZĘ EKSPERTÓW

Bezpieczeństwo prawne
Bezpieczeństwo prawne
Wiedza dotycząca istotnych planowanych zmian w prawie
Wiedza dotycząca istotnych planowanych zmian w prawie
Spokój podczas postępowań kontrolnych
Spokój podczas postępowań kontrolnych
Możliwość uniknięcia kar finansowych i utraty reputacji
Możliwość uniknięcia kar finansowych i utraty reputacji
Udokumentowanie wiedzy prawnej dla systemów jakości
Udokumentowanie wiedzy prawnej dla systemów jakości

Prenumeruj biuletyn food law ZYSKAJ NA TYM

    Telefon:

    Email:

    Firma: