Pasze i karmy dla zwierząt

Usługa Pasze i karmy dla zwierząt

Wszystko co jest podawane zwierzętom (gospodarskim lub domowym) do spożycia podlega pod wymogi prawa paszowego. Jednak jest ono bardzo skomplikowane i każdy rodzaj paszy lub karmy może podlegać innym przepisom – w zakresie ich rejestracji, znakowania czy przechowywania.

Pasze i karmy dla zwierząt

Produkt ich nie spełniający może zaszkodzić zwierzętom a czasami ludziom. W takiej sytuacji możesz ponieść nie tylko konsekwencje administracyjne ze strony organu kontrolnego, ale i odszkodowawcze wobec swojego odbiorcy – zawsze lepiej się od takiej ewentualności zabezpieczyć.

Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój biznes! Co robimy?

Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój biznes! Co robimy?

  • Oceniamy dopuszczalność wprowadzenia paszy i karmy do obrotu w Polsce
  • Rejestrujemy i zgłaszamy do odpowiednich rejestrów materiały paszowe oraz dodatki paszowe
  • Weryfikujemy oznakowanie produktów
  • Ustalamy jakie dokumenty i informacje musisz przekazywać swojemu odbiorcy
  • Ustalamy rekomendowane dawkowanie pasz i karm
  • Pomagamy w postępowaniach administracyjnych przed Inspekcją Weterynaryjną i Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów i eksporterów. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.