Reklama wyrobów medycznych – co się zmieni?

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie zmian w zakresie reklamy wyrobów medycznych, w tym influencer marketingu, wprowadzonych do polskiego prawa nową ustawa o wyrobach medycznych.

Data szkolenia
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie zmian w zakresie reklamy wyrobów medycznych, w tym influencer marketingu, wprowadzonych do polskiego prawa nową ustawa o wyrobach medycznych. Podczas szkolenia krok po kroku omówione zostaną nowe ograniczenia, które zobowiązani są uwzględnić przedsiębiorcy podczas komercyjnej prezentacji wyrobów. Zgromadzoną wiedzę uczestnicy szkolenia będą mogli przetestować w ramach kilku case-study, które potem będą wspólnie omawiane. Ponadto w ramach spotkania podzielimy się wiedzą o zakresie odpowiedzialności i potencjalnych sankcjach za naruszenie przepisów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi prawniczka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Alicja Michałowska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia:

1.Wyrób medyczny – czyli co?

 • definicja „wyrobu medycznego”
 • wskazanie zróżnicowania kategorii produktowej
 • wyjaśnienie, jak zidentyfikować produkt będący wyrobem medycznym w oparciu o charakterystyczne elementy znakowania
 • podstawowe akty prawne regulujące tę kategorię produktową

2.Reklama wyrobów medycznych

 • reżim reklamy wyrobów medycznych w Polsce kiedyś i dziś
 • nowe ograniczenia i zakazy marketingowe
 • zakres dozwolonych prawem komunikatów
 • reklama zgodna z przepisami – jak wygląda i co zawiera?
 • case-study: sprawdzamy wiedze w praktyce

3.Odpowiedzialność i sankcje

 • kto odpowiada za naruszenie wymogów dotyczących reklamy i czy można się z tej odpowiedzialności zwolnić?
 • czym może skutkować złamanie przepisów

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów i eksporterów. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.