Znakowanie nanomateriałów w kosmetykach

Znakowanie nanomateriałów w kosmetykach

Nanomateriały składają się z bardzo małych cząsteczek, których nie można zaobserwować ludzkim okiem. Materiały te występują w przyrodzie, np. w piasku plażowym i mleku (koloidy naturalne), ale są również wytwarzane i dodawane do produktów konsumenckich w celu zapewnienia im określonych właściwości (np. przeciwutleniających). Niektóre nanopostaci substancji mogą również stwarzać zagrożenie dla człowieka. W każdym razie mogą być one również obecne w produktach kosmetycznych z czym wiąże się szczególna procedura zgłaszania takich produktów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych określa, że z „nanomateriał” „oznacza nierozpuszczalny lub biotrwały i celowo wytworzony materiał posiadający co najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub strukturę wewnętrzną w skali od 1 do 100 nm” (art. 2 ust. 1 lit. k).

Informowanie o obecności nanomateriałów w powyższym rozumieniu odbywa się poprzez podawania wykazu składników. Rozporządzenie określa, że „Wszystkie składniki zastosowane w postaci nanomateriałów są wyraźnie wskazane w wykazie składników. Wyraz „nano” podaje się w nawiasie po nazwie składnika” (art. 19 ust. 1 lit. g).

Z badań przeprowadzonych przez Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON) i ECHA – „Understanding the Public’s Perception of Nanomaterials and How Their Safety Is Perceived in the EU” wynika, że blisko 90 % respondentów z reprezentatywnej grupy obywateli uważa za istotne uzyskanie informacji przy zakupie produktu zawierającego nanomateriał. Dlatego też w „Sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych oraz przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych w odniesieniu do nanomateriałów” postulowana jest zmiana rozporządzenia nr 1223/2009 w zakresie „wykorzystania technologii cyfrowych w celu uzupełnienia i dalszego udoskonalenia procesu znakowania składników będących nanomateriałami w produktach kosmetycznych”.