Nowe wymogi dla opakowań karm i pasz dla zwierząt

Nowe wymogi dla opakowań karm i pasz dla zwierząt
Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych. Ma ono dotyczyć wszystkich rodzajów opakowań – niezależnie zależnie od użytego materiału. Nowe obowiązki jak m.in. zapewnienie aby opakowanie było przydatne do recyklingu czy wymóg stosowania oznaczeń materiałów opakowaniowych będzie dotyczył również opakowań karm i pasz dla zwierząt. Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego pomaga przedsiębiorcom w ustaleniu jakie obowiązki będą ich dotyczyć oraz jak się do nich przygotować.
Tekst projektu dostępny jest na: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en