Niebezpieczne zabawki – kontrole

Niebezpieczne zabawki – kontrole

Inspekcja Handlowa zbadała ponad 200 modeli zabawek pod kątem obecności ftalanów. Chociaż używa się ich do zmiękczania plastiku, to w wysokim stężeniu zagrażają zdrowiu i trzeba na nie uważać. Prawie 30% produktów zostało zakwestionowanych. Całość raportu IH jest do pobrania pod podanym linkiem. ProductLaw pomaga sprawdzić, czy sprzedawana przez Ciebie zabawka jest bezpieczna.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Zmiany w substancjach dopuszczonych w kosmetykach

Zmiany w substancjach dopuszczonych w kosmetykach

  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) zaktualizowano „Wykaz substancji zakazanych...