Stosowanie w praktyce substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów – interpretacje i wytyczne Komisji Europejskiej oraz podejście krajowych organów urzędowej kontroli żywności

Używanie dodatków do żywności, aromatów i enzymów jest objęte bardzo szczegółową regulacją prawną.

Data szkolenia
Czas trwania
5 godz. 30 min.
Koszt szkolenia
590 zł netto

Używanie dodatków do żywności, aromatów i enzymów jest objęte bardzo szczegółową regulacją prawną. Stosowanie tych przepisów budzi wiele wątpliwości producentów środków spożywczych, przykładowo często w praktyce rodzi się problem z określeniem kategorii danej żywności, czy z odpowiednim znakowaniem. Producenci nie zawsze są też w stanie nadążyć za zmianami prawa w tym zakresie. Oferowane szkolenie ma na celu wyjaśnienie wielu tych wątpliwości, przedstawienie niedawnych zmian w prawie oraz planowanych prac. Kierowane jest zarówno do producentów dodatków do żywności, aromatów i enzymów, jak i do wszystkich przedsiębiorców, którzy używają tych składników w produkcji wyrobów gotowych.

Używanie dodatków do żywności, aromatów i enzymów jest objęte bardzo szczegółową regulacją prawną. Stosowanie tych przepisów budzi wiele wątpliwości producentów środków spożywczych, przykładowo często w praktyce rodzi się problem z określeniem kategorii danej żywności, czy z odpowiednim znakowaniem. Producenci nie zawsze są też w stanie nadążyć za zmianami prawa w tym zakresie. Oferowane szkolenie ma na celu wyjaśnienie wielu tych wątpliwości, przedstawienie niedawnych zmian w prawie oraz planowanych prac. Kierowane jest zarówno do producentów dodatków do żywności, aromatów i enzymów, jak i do wszystkich przedsiębiorców, którzy używają tych składników w produkcji wyrobów gotowych. Serdecznie zapraszamy!

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 15:30
10:00 - 15:30

Program szkolenia obejmuje:

 1. Ogólne zasady stosowania substancji dodatkowych do żywności:
 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych)
 • zasada przenoszenia w praktyce – substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
 • limity dodatków w substancji dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych, zasada przenoszenia tych dodatków do środków spożywczych, znakowanie produktu finalnego.
 1. Interpretacje i wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania substancji dodatkowych w żywności
 • barwniki a żywność barwiąca (np. ekstrakty z roślin)–  zasady klasyfikacji, znakowanie w produkcie finalnym
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over) – przykłady praktycznego zastosowania zasady przenoszenia (studium przypadków)
 • składniki roślinne stosowane w celach technologicznych (np. ekstrakty warzywne zawierające azotany) – oświadczenie Komisji Europejskiej
 • substancje dodatkowe naturalnie występujące w żywności (np. dwutlenek siarki, kwas glutaminowy) – czy należy je znakować w wykazie składników ?
 • substancje dodatkowe w suplementach diety dla niemowląt i dzieci – perspektywy zmian legislacyjnych
 • przegląd opublikowanych interpretacji Komisji Europejskiej w zakresie legislacji dotyczącej dodatków do żywności
 1. Aromaty do żywności, w tym aromaty dymu wędzarniczego
 • przegląd legislacji UE w zakresie aromatów do żywności
 • obowiązki przedsiębiorcy stosującego aromaty dymu wędzarniczego
 • wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego
 • konopie jako źródło pozyskiwania aromatów – aktualny stan prawny
 1. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy.
 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów
 • jakie enzymy można stosować obecnie do żywności?

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Pakiet szkoleń: znakowanie żywności

PAKIET SZKOLEŃ: ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI obejmuje 10 tematycznych szkoleń: Nazwy środków spożywczych – jak je poprawnie konstruować Wykaz składników środków spożywczych – jak go właściwie deklarować Alergeny w etykietowaniu żywności Wartość odżywcza w etykietowaniu żywności...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
2900 zł netto zł + VAT

Pakiet szkoleń: żywność prozdrowotna

Pakiet 5 szkoleń (możliwych do zakupu oddzielnie lub w pakiecie) dotyczących praktycznych i opartych na przykładach aspektów: Klasyfikacji i znakowania suplementów diety, Notyfikacji produktów do gis w systemie powiadamiania, Oświadczeń żywieniowych, Oświadczeń zdrowotnych – ...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
990 zł netto zł + VAT

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów i eksporterów. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.