Baza Wiedzy

Aktualności

Żywność funkcjonalna (zwana także żywnością prozdrowotną, probiotyczną/prebiotyczną lub nutraceutyczną) oznacza żywność, której poza podstawowym zadaniem, jakim jest odżywianie, przyp...

Suplementy diety są to środki spożywcze zawierające skoncentrowane poziomy niezbędnych dla zdrowia składników mineralnych i witamin oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fi...

Urzędowa kontrola żywności (UKŻ) stanowi jedno z najważniejszych i najbardziej interesujących producentów i sprzedawców żywności zagadnień regulowanych przez prawo żywnościowe.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym zobowiązane są do przestrzegania wielu wymogów z zakresu bezpieczeństwa, higieny oraz znakowania środków spożywczych, wy...

Kwestia żywności zafałszowanej w ustawodawstwie polskim uregulowana została w dwóch aktach prawnych: ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r.

Wprowadzane do obrotu środki spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, zarówno te wynikające z przepisów, jak i wynikające z deklaracji zamieszczonych przez producent...

Prawo żywnościowe to zbiór międzynarodowych, unijnych i krajowych przepisów prawnych regulujący zasady produkcji i obrotu środków spożywczych.